Program Lojalnościowy

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin określa zasady programu lojalnościowego prowadzonego w sklepie Stara Wędliniarnia Regulamin udostępniany jest nieprzerwanie na stronie internetowej Sklepu w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Sprzedawca – starawedliniarnia.pl - który, prowadząc działalność gospodarczą, dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Sklep – zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych (serwis internetowy) zarządzanych przez Sprzedawcę i pozwalających Użytkownikom na zawieranie Umów sprzedaży lub Umów o świadczenie usług, dostępny w domenie internetowej: www.starawedliniarnia.pl

Użytkownik – użytkownik Internetu, korzystający ze Sklepu, nabywający lub zamierzający nabyć towary lub usługi prezentowane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu.

Użytkownik zarejestrowany – użytkownik, który dokonał rejestracji w sklepie poprzez założenie konta użytkownika podając dane użytkownika a w szczególności, imię i nazwisko, adres oraz numer kontaktowy i adres e-mail.

Konto użytkownika – konto zakładane poprzez użytkownika w momencie rejestracji w sklepie

Punkty – punkty przyznawane jako nagroda, gromadzone na koncie użytkownika, uprawniające do wymiany na produkty z oferty sklepu

Nabywca/Klient – Użytkownik, który w ramach Sklepu zawarł Umowę sprzedaży lub Umowę o świadczenie usług.

Umowa sprzedaży – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest sprzedaż na rzecz Nabywcy rzeczy.

Umowa o świadczenie usług – umowa zawarta w Sklepie na zasadach wynikających z Regulaminu pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą, której przedmiotem jest świadczenie przez Sprzedawcę na rzecz Nabywcy usługi lub usług.

Umowa – obejmuje Umowę sprzedaży oraz Umowę o świadczenie usług.

Regulamin – niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego.

Newsletter – usługa świadczona przez Sprzedawcę, polegająca na przesyłaniu drogą elektroniczną informacji, w tym informacji handlowych, a dotyczących w szczególności Sprzedawcy i jego produktów, branży sprzedaży elektronicznej, nowości, promocji i ofert handlowych.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA PUNKTÓW

Program lojalnościowy dostępny jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych. Program umożliwia gromadzenie punktów za zakupy w sklepie oraz za aktywność w sklepie, przez Użytkowników spełniających warunki określone w Regulaminie.

Punkty za zakupy naliczane są w stosunku: 10 punktów za każde pełne 100 złotych wydane w zamówieniu (za koszty dostawy punkty nie są naliczane).

Warunkiem naliczenia punktów jest zalogowanie się przed finalizacją zamówienia na Konto użytkownika.

Punkty za aktywność uzyskuje klient który: zapisał się do Newslettera – 3 pkt, dodał opinię produktu w sklepie – 1 pkt

III. WERYFIKACJA PUNKTÓW

Punkty za zakupy przyznawane są automatycznie po sfinalizowaniu transakcji, czyli zmianie statusu zamówienia na „ZREALIZOWANE”.

W przypadku nie odebrania przez klienta przesyłki wysłanej za pobraniem zgodnie ze złożonym zamówieniem, punkty przyznane w wyniku w/w transakcji są anulowane. Ewentualne nagrody zamówione w wyniku zgromadzenia w/w punktów zostają wstrzymane.

Punkty za zapisanie do Newslettera zostają przyznane natychmiastowo. Punkty za dodanie opinii o produkcie zostają przyznane w momencie zatwierdzenia opinii przez administratora sklepu.

IV. NAGRODY W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

Punkty zgromadzone przez Użytkowników widoczne są po zalogowaniu na Konto użytkownika.

Punkty zgromadzone w ramach programu lojalnościowego mogą zostać wymienione wyłącznie na produkty z oferty sklepu.

Przy wymianie punktów na produkty w sklepie punkty pobierane są w proporcji 10 pkt. = 1zł. Punkty pobierane są za każdą rozpoczętą złotówkę ( np. parówki 7,50zł = 8 pkt. , szynka 27,50 = 28 pkt. )

Punkty można wymienić na dowolny produkt z ofert sklepu.

Za każdy produkt przy wymianie punktów, będzie naliczana symboliczna opłata 0,01 zł 

Punkty można wykorzystać bezterminowo.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Nie ma możliwości przekazywania punktów innej osobie uczestniczącej w programie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Sprzedawca ma prawo zakończenia programu lojalnościowego w każdym czasie. W takim przypadku uzbierane punkty przepadają.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl