klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej „RODO” informuję:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Batista spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa z siedzibą w Czarnej Sędziszowskiej, 39-123 Czarna Sędziszowska 89B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000428701, NIP 8181483287, REGON 690665966, dane kontaktowe: nr tel 17 222 66 68, adres email: biuro@masarniabukowina.pl, zwana dalej: Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jest niezbędne do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), spełnienia obowiązków prawnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) lub prawnie uzasadnionego interesu prawnego Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego w szczególnosci na optymalizacji świadczonych usług i wykorzystywanych systemów informatycznych oraz na ustaleniu, dochodzeniu i obronie przed ewentualnym roszczeniami.

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1) wykonania Umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta, zgodnie z Regulaminem, w tym w szczególności w celach weryfikacji danych podanych przy rejestracji, przechowywania historii zamówień i ułatwienia procesu składania zamówień w przyszłości;

2) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na Nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju usług lub prace rozwojowe w systemach informatycznych, tworzenie modeli statystycznych;

3) przygotowania i wykonania umowy, realizacji złożonych zamówień, w szczególności: kompletacji zamówienia, dostawy, rozliczenia a także wypełnienia obowiązków prawnych związanych z archiwizacją dowodów księgowych oraz ustalenie, dochodzenie i obrona przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wykonywania umowy a po jej wykonaniu jeszcze do terminu przedawnienia roszczeń (w tym także roszczeń ze strony Skarbu Państwa). Dane osobowe przetwarzane w celu dokonywania rozliczeń będą przechowywane przez Administratora takze przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

5. Posiadają Państwo prawo do:

1) żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

2) wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

3) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo, jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzamy za udzieloną zgodą, to mają Państwo prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

6. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne ale bez podania danych osobowych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie Umów.

7. Przetwarzając dane osobowe użytkowników serwisu www.starawedliniarnia.pl stosujemy profilowanie. Dzięki informacjom o Państwa aktywności w naszym serwisie www.starawedliniarnia.pl i ogólnej aktywności w Sieci, możemy zwiększać czytelność strony i dopasowywać nasza ofertę oraz komunikację do Państwa prawdopodobnych potrzeb i oczekiwań. Profilowanie nie ma zastosowania względem osób, które nie wyraziły zgody na instalację plików cookies marketingowych.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcą danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i podmioty przetwarzające realizujące usługi na rzecz Administratora, a także podmioty dla których usługi realizuje Administrator, tylko w zakresie związanym z realizacją tych usług, w tym: dostawcom usług serwisu i optymalizacji stosowanego oprogramowania, dostawcom usług hostingowych, dostawcom wspierającym obsługę stron internetowych i kampanii reklamowych online. Przy realizacji złożonego zamówienia dane osobowe przekazujemy (w zakresie niezbędnym) firmom kurierskim.

9. Mają Państwo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. W sprawach związanych z danymi osobowymi lub ich przetwarzaniem możecie skontaktować się z nami poprzez:

1) formularz kontaktowy na stronie WWW: https:starawedliniarnia.pl

2) e-mailem pod adresem:biuro@masarniabukowina.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl