polityka prywatności

Polityka Prywatności Sklepu internetowego ,,Stara Wędliniarnia’’ dostępnego pod adresem internetowym www.starawedliniarnia.pl

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Sklepu Internetowego ,,Stara Wędliniarnia’’ poprzez Serwis: www.starawedliniarnia.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Batista spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – spółka komandytowa z siedzibą w Czarnej Sędziszowskiej, 39-123 Czarna Sędziszowska 89B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000428701, NIP 8181483287, REGON 690665966, dane kontaktowe: nr tel. 17 222 66 68, adres email: biuro@masarniabukowina.pl,

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i systematycznie sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi w szczególności z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), a także aktami wykonawczymi do tych ustaw i przepisami prawa Unii Europejskiej.

4. Administrator w zależności od grupy produktów, usług czy funkcjonalności, z których każdorazowo użytkownik będzie chciał skorzystać, będzie potrzebować różnych danych, które na ogół, w zależności od sytuacji, obejmują następujące informacje:

a. dane umożliwiające identyfikację użytkownika (na przykład, imię, nazwisko, dane kontaktowe, itd.);

b. informacje finansowe i transakcyjne (np., dane dotyczące płatności lub karty płatniczej, informacje dotyczące zakupów, zamówień, zwrotów, itd.);

c. dane dotyczące połączenia, dane geolokalizacyjne i dotyczące przeglądania stron internetowych (jeżeli, na przykład, użytkownik korzysta z naszego sklepu internetowego przy użyciu telefonu komórkowego);

d. informacje handlowe,

e. dane dotyczące upodobań i preferencji użytkownika. Prosimy pamiętać, że jeżeli poprosimy użytkownika o podanie jego danych osobowych, w celu udzielenia mu dostępu do którejkolwiek z naszych funkcji lub usługi na Sklepie, niektóre z pól zaznaczone będą, jako obowiązkowe, ponieważ są to dane, które są nam niezbędne do świadczenia tej usługi lub do udzielenia użytkownikowi dostępu do konkretnej funkcji. Prosimy mieć na uwadze, że jeżeli użytkownik zdecyduje się nie udostępnić nam tych danych, możliwe, że nie będzie mógł on zarejestrować się, jako użytkownik lub że nie będzie on miał możliwości skorzystania z tych usług lub funkcji.

5. W zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z naszych usług, będziemy przetwarzać jego dane osobowe w następujących celach:

a. rejestracji użytkownika,

b. wykonanie umowy sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną,

c. realizacji złożonych zamówień,

d. obsługi wniosków i żądań składanych za pośrednictwem udostępnionych kanałów obsługi klienta,

e. marketingowych,

f. analitycznych i statystycznych

6. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

7. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje b. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. Aby osiągnąć cele wymienione w niniejszej Polityce Prywatności, będziemy potrzebowali udostępnić dane osobowe użytkownika podmiotom oraz osobom trzecim, które wspierają nas w świadczeniu oferowanych przez nas usług, to znaczy:

a. instytucjom finansowym,

b. instytucjom zajmującym się wykrywaniem i zapobieganiem nadużyciom,

c. dostawcom usług technologicznych,

d. dostawcom i partnerom w świadczeniu usług logistycznych, transportowych i doręczeniowych,

e. dostawcom usług związanych z obsługą klienta,

f. dostawcom i partnerom w świadczeniu usług związanych z marketingiem i reklamą.

11. Zobowiązujemy się do poszanowania poufności danych osobowych użytkownika oraz do zagwarantowania mu możliwości wykonania swoich praw. Jako Administrator informujemy, że użytkownik może wykonywać swoje prawa bez ponoszenia żadnych kosztów ze swojej strony, wysyłając do nas wiadomość e-mail pod adres (biuro@masarniabukowina.pl) i wskazując po prostu przyczynę swojego żądania oraz prawo, z którego chce skorzystać.

12. Posiadają Państwo prawo do: a. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, c. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo, jeżeli Państwa dane osobowe przetwarzamy za udzieloną zgodą, to mają Państwo prawo odwołać wydaną zgodę w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

13. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

14. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.starawedliniarnia.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

15. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

16. Używamy plików cookies i innych, podobnych mechanizmów, aby ułatwić użytkownikom korzystanie z funkcjonalności sklepu, poznać, w jaki sposób się z Nami kontaktują i w niektórych przypadkach, aby wyświetlać im reklamy dostosowane do ich potrzeb oraz do ich nawyków w zakresie korzystania z Internetu. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Plików Cookies, aby dowiedzieć się więcej o plikach cookies i podobnych, używanych przez nas mechanizmach, o ich przeznaczeniu oraz aby poznać inne, ważne informacje.

17. Powyżej zamieszczone zasady Polityki Prywatności zostały stworzone, aby zapewnić i zagwarantować bezpieczeństwo podczas użytkowania sklepu internetowego ,,Stara Wędliniarnia’’ prowadzonego pod adresem www.starawedliniarnia.pl przez Batista sp. z o.o. – sp. k. z siedzibą w Czarnej Sędziszowskiej. Podjęcie decyzji o przeglądaniu, korzystaniu z funkcjonalności serwisu, jak i czerpaniu korzyści z jego działania jest równoważne z akceptacją Polityki Prywatności. Jeśli którykolwiek z zapisów Polityki Prywatności jest niezgodny z wolą użytkownika, powinien on zaniechać odwiedzania i korzystania ze sklepu.

18. Każdego użytkownika sklepu internetowego ,,Stara Wędliniarnia’’ obowiązuje Polityka Prywatności aktualna w momencie korzystania ze sklepu.

19. Zamówienie złożone w Sklepie internetowym ,,Stara Wędliniarnia’’ zostanie zrealizowane pod warunkiem podania podczas procesu składania zamówienia następujących obowiązkowych danych:

1) Imię i nazwisko,

2) Nazwa firmy (jeśli konieczne),

3) NIP firmy (jeśli konieczny),

4) Adres wysyłkowy i/lub adres do faktury,

5) Adres poczty elektronicznej. Są one niezbędne do prawidłowego i pełnego przebiegu zakupów oraz pomogą w szybkiej i komfortowej obsłudze każdego Klienta. Niepodanie którejkolwiek z wymaganych danych, spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia.

20. Sklep internetowy ,,Stara Wędliniarnia’’ zastrzega sobie prawo do wysyłania użytkownikom sklepu drogą mailową wiadomości potwierdzających kolejne etapy realizacji zamówienia oraz - w wyjątkowych sytuacjach - kontaktowania się z nimi w sprawach związanych jedynie z realizowanym zamówieniem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl